Vzdělávání

Nabídka kurzů

Koučovací principy

  • Koučovací principy při výchově dětí – jak posílit jejich sebedůvěru
  • Koučovací principy při výchově puperťáků – jak s nimi vycházet
  • Koučovací principy při práci lektora – jak klientům usnadnit učení
  • Koučovací principy při komunikaci se zákazníkem – jak posílit jeho důvěru ve Vás
  • Koučovací principy při jednání s podřízeným – jak ho podpořit

Nabídka konzultací

Matematika

  • Příprava ke státní maturitě
  • Příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
  • První rok na vysoké škole, aneb co jsem se na SŠ nenaučil