Profesní koučování

Pro manažery

Chcete si ujasnit svá rozhodnutí? Potřebujete zrekapitulovat svou činnost, nalézt své priority a rozhodnout se do budoucnosti? Chcete být ještě lepším šéfem? Přemýšlíte o další oblasti podnikání?

Investice do koučování se Vám vyplatí. Naleznete si svůj vlastní způsob rozhodování, poznáte své priority a vychováte si schopné a zodpovědné zaměstnance.

Pro firmy

Koučování jako benefit je v současné době zajímavou nabídkou jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Pracuji s metodou Results coaching, (viz stránky NeuroLeadership Group s.r.o., www.neuroleadership.cz), kde se na počátku koučování stanovují tři cíle. Je na zadavateli (plátci) koučování, zda jsou všechny tři cíle z oblasti osobního života nebo zda některé směřují ke zlepšení  práce zaměstnance. První schůzku je možné realizovat společně a pracovní cíle probrat i se zadavatelem koučování. Pro Vás jako manažera je přínosem koučování schopnější, více motivovaný zaměstnanec, pro zaměstnance je benefitem možnost pracovat i na svém osobním cíli a rozvoji.