Jak koučování probíhá?

Při první schůzce Vám pomohu přesně si definovat své cíle, které by pro Vás měly být inspirativní, dostatečně náročné a také měřitelné. Pak se domluvíme, zda máte zájem o koučování se mnou a zda chcete projít celou koučovací sérií. Tato první schůzka Vás k ničemu nezavazuje, dodržuji Etický kodex ICF, kde je mimo jiné uvedeno:

„Pečlivě vysvětlím a budu usilovat o to, aby na prvním setkání klient porozuměl povaze koučování, důvěrnosti sdělovaných informací, finančním dohodám a dalším podmínkám koučovací dohody nebo smlouvy.“

Při koučování používám metodu Results, podrobné informace o této metodě je možné nalézt na webových stránkách NeuroLeadership Group s.r.o., www.neuroleadership.cz, odkud jsou citovány i níže uvedené přednosti Results Coaching System ™.

Results Coaching System™ je:

podložen poznatky neurovědy – umožňuje pochopit, proč jednotlivé prvky koučování fungují a jak
strukturovaný proces – koučovací přístup, který má jasnou a přehlednou strukturu
zaměřen na výsledek – koučové podporují klienty v přicházení si na průlomové myšlenky“