Osobní koučování

Osobní koučování, nebo také life-coaching (životní koučink), je metoda osobního rozvoje, která Vám pomůže efektivně dosáhnout svých cílů.

Základní myšlenkou koučování je přesvědčení, že všichni lidé jsou v něčem dobří a pokud jsou motivováni, mohou dosáhnout toho, co si přejí.

Koučování probíhá formou řízeného rozhovoru zaměřeného na řešení problému. Cílem rozhovoru je nejen pomoci klientovi definovat si své cíle, ale dosáhnout jich rychle.

Pro podrobnější informace doporučuji prohlédnout si stránky ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic.